บริการ > วิศวกรรมสำรวจ

ทำแผนที่ภูมิประเทศ

ทำแผนที่แนวเส้นทาง

สำรวจควบคุมภาคพื้นดิน


สำรวจทางอุทกศาสตร์

สำรวจเวนคืนที่ดิน

แบ่งแปลงที่ดิน


วางผังอาคารและเสาเข็ม

หยั่งความลึกของน้ำ

วัดการทรุดตัว

บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 136 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2691 9322-5 โทรสาร 0 2691 8366
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด