บริการ > วิศวกรรมปฐพี


เจาะสำรวจดิน-หินบนบก


เจาะสำรวจดินในทะเล


เจาะคอนกรีต


ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทดสอบความแน่นในสนามโดยวิธีกรวย-ทราย


FIELD CBR TEST


FIELD VANE SHEAR TEST


KUNZELSAB PENETRATION TESTDYNAMIC CONE PENETROMETER (IN-SITU CALIFORNIA BEARING RATIO)


ทดสอบการบดอัดดิน-วัสดุ


LAB. CBR TEST


DIRECT SHEAR TESTUNCONFINED COMPRESSION TEST


CONSOLIDATION TEST


TRIAXIAL UU & CU COMPRESSION TEST


LIQUID LIMIT TEST (ATTERBERG LIMITS)PLASTIC LIMIT TEST (ATTERBEG LIMITS)


SIEVE ANALYSIS FOR COARSE GRAIN SOIL


HYDROMETER ANALYSIS FOR FINE GRAIN SOIL


SPECIFIC GRAVITY TEST FOR FINE GRAIN SOILSPECIFIC GRAVITY & ABSORPTION TEST FOR COARSE GRAIN SOIL


ORGANIC IMPURITY TEST สำหรับทรายผสมคอนกรีต


ORGANIC MATTER TEST


LOS ANGELES ABRASION TESTLAB PERMEABILITY TEST BY VARIABLE HEAD METHOD


SOUNDNESS TEST

บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 136 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2691 9322-5 โทรสาร 0 2691 8366
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด