บริการ > ออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา


งานถนน


งานสะพาน


งานท่าอากาศยานฐานรากงานถังน้ำมัน


งานอาคาร


งานประตูน้ำลานกองตู้สินค้า


งานป้องกันน้ำท่วม


กำแพงป้องกันน้ำท่วม


บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 136 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2691 9322-5 โทรสาร 0 2691 8366
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด