ลูกค้า

หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ)

กรมทางหลวงชนบท (ทช)

กรมทางหลวง (ทล)


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ทร)

กรมท่าอากาศยาน (ทย)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)หน่วยงานเอกชน

เครือซิเมนต์ไทย

กลุ่ม ปตท.

บมจ. บางจากปิโตรเลียม


บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)

บมจ. ไทยออยล์

เครือเกียรตินาคิน


บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

บมจ. ศุภาลัย


บมจ. เอสซี แอสเซท

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)

บมจ. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์


บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ บจก. เอ็ม เจ อาร์ ดีเวลลอปเมนท์

บมจ. วังทอง กรุ๊ป

บมจ. เสริมสุข


บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

บจก. เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ (MAA)

บจก. เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล แต้นส์ (AEC)


บจก. ซีวิล ดีซายน์ แอนด์ อาร์ช (CDA)

บจก. วิชชากร

THAI TAKENAKA INTERNATIONAL CO., LTD.


THAI OBAYASHI CORP.,LTD.

THAI NISHIMATSU CONSTRUCTION CO., LTD.

THAI MAEDA CORP.,LTD.


THAI NAKANO CO., LTD.

THAI DAIHO CO., LTD.

THAI SHINRYO LTD.


THAI TODA CORP., LTD.

SAMSUNG ENGINEERING CO., LTD.

POSCO ENGINEERING CO., LTD.


THAI WOO REE ENGINEERING CO., LTD.

SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

POYRY ENERGY LTD.


PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

MEINHARDT (THAILAND) LTD.

CORNERSTONE MANAGEMENT CO., LTD.


บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 136 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2691 9322-5 โทรสาร 0 2691 8366
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด