ประชาสัมพันธ์ > รับสมัครงาน

บริษัทต้องการบุคลากรเพิ่มหลายตำแหน่งดังนี้
 1. ผู้จัดการโครงการ (สามัญโยธา)
 2. วิศวกรโครงการ (สามัญโยธา)
 3. วิศวกรโยธา
 4. วิศวกรชลประทาน
 5. วิศวกรโครงสร้าง (ป. โท)
 6. วิศวกรทรัพยากรน้ำ
 7. วิศวกรปฐพี (ป. โท)
 8. นักธรณีเทคนิค
 9. วิศวกรไฟฟ้า
 10. ช่างเทคนิคด้านโยธาหรือก่อสร้าง
 11. วิศวกรเครื่องกล
 12. ช่างเขียนแบบ ACAD
 13. วิศวกรสำรวจ
ผู้สนใจสมัครงาน ส่งรายละเอียดการสมัครงานประกอบด้วย
 • ใบสมัครงาน ดาวโหลดไฟล์.pdf หรือ ดาวโหลดไฟล์excel
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หรือ ไฟล์รูปถ่าย
วิธีการสมัคร
 • 1.)ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายที่ต้องการสมัคร ที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือ ผู้จัดการฝ่ายที่ต้องการสมัครงาน
  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ : 136 ซอยอินทามระ 18 (วิภาวดีรังสิต 4) ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 • 2.)ส่งอีเมล์ไปยังฝ่ายที่ต้องการสมัคร หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามฝ่ายต่างๆ ได้โดยตรง ที่เบอร์ 0 2691 9322-5 -แผนกทรัพยากรมนุษย์ ต่อ 141 : hrm.kec@gmail.com -ฝ่ายวิศวกรรมสำรวจ ต่อ 143, 145 : kec_sur@yahoo.com , kecsurvey@gmail.com -ฝ่ายวิศวกรรมปฐพี ต่อ 131, 132 : gekec.in@gmail.com , gekec@yahoo.com -ฝ่ายออกแบบฯ ต่อ 121, 122 : kecconsult@yahoo.com , kecsonsultant@gmail.com

บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 136 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2691 9322-5 โทรสาร 0 2691 8366
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด