ผลงาน > วิศวกรรมสำรวจ

พ.ศ. 2557

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1งานสำรวจวางท่อไอน้ำ และท่อน้ำเย็น KCC นิคมสหพัฒน์ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เบิร์นส์ แอนด์ โร เอเชีย บจก.ต.ค. 57
2BWCE Combined Cycle Cogeneration Plant, Hemaraj Chonburi Industrial Estate,
A. Sriracha, Chonburi
Bowin Clean Energy Limitedก.ย. 57
3สำรวจออกแบบทางแยกประโดก จุดตัด ทล. 2 กับถนนเทศบาลต่างระดับ
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมพ.ค.-ก.ค. 57
4ออกแบบก่อสร้างต่อเติมลานจอดเครื่องบิน ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมพ.ค.-ก.ค. 57
5ก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ Honda HATC Sawadi Plant,
Highway No. 304, A. Srimahaphot, Prachinburi
Thai Nishimatsu Construction Co.,.Ltd.มี.ค. 57
6ศูนย์ผลไม้ 80 ไร่ ทล. 317 กม. 32 + 100 อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี Four Aces Consultants Co., Ltd.มี.ค. 57
7Unbleach, SCP, RB Replacement ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สยามเซลลูโลส บจก.ม.ค. 57

พ.ศ. 2556

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1CFP 2, Highway No. 4020, Km. 2 + 200, T. Vichit, A. Muang, Phuket เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น บจก.ธ.ค. 56
2MCP Second Site, Amata Nakhon Industrial Estate (Phase 10), A. Phanthong, Chonburi Thai Takenaka International Ltd.ธ.ค. 56
3ก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ บ้านไผ่ - มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร - นครพนม (ระยะทาง 175 กม.) เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ บจก.พ.ย. 56 - เม.ย. 57
4FTP Midline Compressor Station ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปตท. บมจ.พ.ย. 56
5Toyotetsu (Thailand) Co., Ltd., 304 Industrial Park, A. Srimahaphot, Prachanburi Thai Takenaka International Ltd.พ.ย. 56
6โรงงาน Precast ทล. 3289 กม. 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ปูนซิเมนต์ไทย บมจ.ต.ค. 56
7ABP 4 & 5 CCCP, Amata Nakhon Industrial Estate, Chonburi TPSC (Thailand) Co., Ltd.ก.ย. 56
8งานสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยส.ค. 56 - ก.ย. 57
9Rice Mill, A.Muang, Kamphaengphet Kamphaengphet Rice Maill Co., Ltd.ส.ค. 56

พ.ศ. 2555

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1Bathymetry Map and Topography โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไทยออยล์ บมจ.พ.ย. 55 - ม.ค. 57
2สำรวจบริเวณพื้นที่โรงงาน และคลังสินค้าโชติธนวัฒน์ 5 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โชติธนวัฒน์ บจก.ต.ค. 55
3สำรวจเพื่อออกแบบสนามบินเกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด แอร์พอร์ต ลิ้งค์ สแควร์ บจก.ต.ค. 55 - ก.พ. 56
4ศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด เส้นทางสาย นม. 1120 แยก ทล. 2 บ้านโคกไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ บจก.ก.ค. - ส.ค. 55
5Chao Phraya River Crossing Bridge Nonthaburi I Road Construction, A. Muang, Nonthaburi Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd.ก.ค. 55
6ก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ 4 แห่ง 1). จุดตัด ทล. 3233 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
2.) จุดตัด ทล. 3080 ทางเลี่ยงเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี 3). จุดตัด ทล. 3093 อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
4). จุดตัด ทล. 3325 เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมมิ.ย. - ก.ค. 55
7River and Canals Cross Section Survey for West Side of Chao Phraya River Samutsakorn,
Bangkok, Nakornpathom, Nonthaburi, Pathomthani, Ayutthaya, Angthong, Singburi, Chainat
Kokusai Kogyo Co., Ltd.มี.ค. 55 - ก.ย. 55

พ.ศ. 2554

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1งานสำรวจทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ (ระยะทาง 147 กม.) เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ บจก.ก.ย. 54 - มี.ค. 55
2ปรับปรุงขยายอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ บจก.ก.ค. 54
3ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก.พ. 54
4ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บริเวณสี่แยกเกียกกาย ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก.พ. 54

พ.ศ. 2553

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างโรงงาน อี เอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อี เอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ บจก.ธ.ค. 53
2สำรวจออกแบบรายละเอียดถนนสาย แยก ชบ. 1074 - แยก ชบ. 3009 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมเม.ย. - พ.ค. 53
3สำรวจออกแบบรายละเอียด เส้นทางบน เกาะช้าง จ.ตราด กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมมี.ค. 53

พ.ศ. 2552

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง. จ.สมุทรสาคร กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมก.ค. - ส.ค. 52
2ปรับปรุงพื้นที่ภายใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เขตปทุมวัน กทม. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส บจก.มิ.ย. 52
3ศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดเส้นทางเลี่ยงเมืองสาย ฉ. อ.เมือง จ.นครราชสีมา กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมเม.ย. - พ.ค. 52
4สำรวจออกแบบรายละเอียดเส้นทางสาย ฉ. และ ค. อ.เมือง จ.ชัยนาท กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมก.พ. - มี.ค. 52

พ.ศ. 2551

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก มหานคร คอนซัลแตนท์ บจก.ธ.ค. 51
2ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา กรมราชทัณฑ์ก.ย. 51
3ทางข้ามทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัยสถานีรถไฟรางโพธิ์ เขตบางบอน กทม. รวมนที บจก.มิ.ย. 51
4ศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดถนน สายแยก ทล. 348 - บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมพ.ค. - มิ.ย. 51
5ก่อสร้างออกแบบท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคมเม.ย. - พ.ค. 51

พ.ศ. 2547

ที่โครงการ-สถานที่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลามูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
1ก่อสร้างสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค กลุ่มที่ 3 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2546-2557 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม2547-2557
บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 136 ซอยอินทามระ 18 ถนนสุทธิสารฯ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2691 9322-5 โทรสาร 0 2691 8366
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด